Η συνεισφορά των εξόδων marketing στην μεταβλητότητα των μικτών κερδών είναι σημαντική. Ιδιαίτερα κατά την οικονομική κρίση, με συνεισφορά το 2010, κατά μέσο όρο των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Αθηνών  εταιριών, 89,3%.

Apostolos Gazepis
Freelance
Ο Απόστολος Γκαζέπης είναι απόφοιτος της σχολής Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει Μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά. Έχει εμπειρία στο Digital Marketing και τα Social Media έχοντας εργαστεί σε επιχειρήσεις διαφόρων παραγωγικών κλάδων. Ως ερευνητής έχει δημοσιευμένες εργασίες και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον τα Marketing Metrics και την χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το crowdfunding.