Μία έντονη μείωση στα έξοδα marketing θα αυξήσει ενδεχόμενος τα καθαρά κέρδη της τρέχουσας περιόδου αλλά θα μειώσει τα μικτά της επόμενης.     Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και υλοποιούνται για marketing επηρεάζουν τα μεικτά με πολύ ισχυρό τρόπο, αυξανόμενο στα έτη της κρίσης.

Apostolos Gazepis
Freelance
Ο Απόστολος Γκαζέπης είναι απόφοιτος της σχολής Μάρκετινγκ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και έχει Μεταπτυχιακές σπουδές στα Χρηματοοικονομικά. Έχει εμπειρία στο Digital Marketing και τα Social Media έχοντας εργαστεί σε επιχειρήσεις διαφόρων παραγωγικών κλάδων. Ως ερευνητής έχει δημοσιευμένες εργασίες και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια με κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον τα Marketing Metrics και την χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το crowdfunding.