Δημιουργία περιεχομένου με το EVERNOTE®*, γράψτε καλύτερα άρθρα.

Ένα σύστημα δημιουργίας περιεχομένου απαιτεί μια διαδικασία με διάφορα στάδια, πχ ιδέα, έρευνα και συγγραφή, δημοσίευση, διαμοιρασμός και παρακολούθηση. Το χαρακτηριστικό του evernote που το καθιστά πολύ καλό εργαλείο οργάνωσης είναι η χρήση tags. Έτσι για κάθε άρθρο το οποίο περνάει από το στάδιο της ιδέας μέχρι την δημοσίευση, τον διαμοιρασμό και την παρακολούθηση απλά ανανεώνετε το tag του.